ติดต่อเรา

ติดต่อเรา

อุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ภาคใต้

อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ภาคใต้ (จ.สงขลา)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ (ส่วนขยาย)
หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110