ติดต่อเรา

ติดต่อเรา

อุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ภาคใต้

อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ จังหวัดสงขลา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ (ส่วนขยาย)
หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110

  • Phone: 0 7485 9500
  • Facebook: อุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ภาคใต้