ระบบสารสนเทศ ฝ่าย STI

ให้บริการด้านระบบออนไลน์ต่างๆ อุทยานวิทยาศาสตร์ ภาคใต้

วีดีโอแนะนำ

อุทยานวิทยาศาสตร์ ภาคใต้.

 

เกี่ยวกับ

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur.

ทีมงานฝ่าย STI

ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาแก่ภาคเอกชน

นายสมปอง เพชรโรจน์

ผู้จัดการ
sompong.petr@gmail.com

นางสาวพรพรรณ ด้วงทอง

หัวหน้าฝ่ายบริหารจัดการอาคาร pornphun.d58@gmail.com

ดร.อธิราชย์ เริงณรงค์

นักส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรม athirat.rerng@gmail.com

นายต่อตระกูล ไชยอิน

วิศวกร (เครื่องกล)
tortrakoolc@gmail.com

นายนิธิคุณ รัตนีทู

วิศวกร (ไฟฟ้า)
nithikun.r@gmail.com

นางสาวกนกวรรณ คงเอื้อ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป kanokwan.ko@psu.ac.th

 

นางสาวปิลันธนา สิทธิพันธ์

เจ้าหน้าที่การตลาด
pilantana.s@psu.ac.th

นางสาวอรุณกมล โยธานัก

เจ้าหน้าที่การตลาด arunkamon.y@gmail.com

นางสาวพัชราวดี ศรประสิทธิ์

เจ้าหน้าที่ต้อนรับและบริการลูกค้า p.aomm2891@gmail.com

นายจาตุรันต์ แก้วปฐมวัน

ช่างเทคนิค (เครื่องกล)
jaturun.k@gmail.com

นายณัฐวุฒิ บุญเลิศ

ช่างเทคนิค (ไฟฟ้า)
nattawutf92539@gmail.com

นายคฑาวุธ ทองวงศ์

(เจ้าหน้าที่ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย)
kathawut.t@psu.ac.th

นายสุขรัฐจิต มงคลศิริเจริญ

(เจ้าหน้าที่ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย)
sukrattajit.m@psu.ac.th

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Aut eaque, laboriosam veritatis, quos non quis ad perspiciatis, totam corporis ea, alias ut unde.

ติดต่อเรา

ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาแก่ภาคเอกชน