แสดงข้อมูลผู้รับเหมา
                                         
ลำดับ ชื่อบริษัท ประเภทงาน วันที่เริ่มงาน วันที่สิ้นสุดงาน จป. ผู้จัดการ วิศวกร ดูข้อมูล สถานะ
1 Glory Project Co.,LTD ซ่อมแซ่มการรั่วซึมของอาคาร 1 กันยายน 66 29 ตุลาคม 66 รอดำเนินการ รอดำเนินการ มอบหมายงานช่าง อยู่ระหว่างช่างกำลังดำเนิการ
2 หจก.แหลมทองเทพวณิชก่อสร้าง 2 ตุลาคม 66 2 ตุลาคม 66 รอดำเนินการ รอดำเนินการ รอดำเนินการ อยู่ระหว่างรอตรวจสอบ
3 S.K.Powerable .co.,LTD โครงการปรับปรุงโรงงานต้นเเบบHPP30ลิตร 11 กรกฎาคม 66 30 กันยายน 66 รอดำเนินการ รอดำเนินการ มอบหมายงานช่าง อยู่ระหว่างช่างกำลังดำเนิการ
4 S.K.Powerable .co.,LTD รายชื่อคนเข้าทำงานเพิ่มเติม งานสถาปัตย์ HPP 30L 27 กรกฎาคม 66 30 กันยายน 66 รอดำเนินการ รอดำเนินการ มอบหมายงานช่าง อยู่ระหว่างช่างกำลังดำเนิการ
5 Socoolx co.,ltd โครงการปรับปรุงโรงงานต้นเเบบHPP30ลิตร 3 สิงหาคม. 66 30 กันยายน 66 ตรวจสอบแล้ว รอดำเนินการ มอบหมายงานช่าง อยู่ระหว่างช่างกำลังดำเนิการ
6 บริษัท ไลท์ติ้ง เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด โครงการปรับปรุงโรงงานต้นเเบบHPP30ลิตร 28 สิงหาคม. 66 30 กันยายน 66 รอดำเนินการ รอดำเนินการ มอบหมายงานช่าง อยู่ระหว่างช่างกำลังดำเนิการ
7 บริษัท ไลท์ติ้ง เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด โครงการปรับปรุงโรงงานต้นเเบบHPP30ลิตร 28 สิงหาคม. 66 30 กันยายน 66 ตรวจสอบแล้ว รอดำเนินการ มอบหมายงานช่าง อยู่ระหว่างช่างกำลังดำเนิการ
8 S.K.Powerable .co.,LTD ปรับปรุง HPP 30L 21 สิงหาคม. 66 29 กันยายน 66 ตรวจสอบแล้ว รอดำเนินการ มอบหมายงานช่าง อยู่ระหว่างช่างกำลังดำเนิการ
9 Euro Best Technology Co.,Ltd ติดตั้งเเละส่งมอบเครื่องจักร 25 กันยายน 66 28 กันยายน 66 รอดำเนินการ รอดำเนินการ รอดำเนินการ อยู่ระหว่างรอตรวจสอบ
10 CO2 Innovation ขนของเข้า 26 กันยายน 66 26 กันยายน 66 รอดำเนินการ รอดำเนินการ รอดำเนินการ อยู่ระหว่างรอตรวจสอบ
11 Sithiphorn Associates Co.,Ltd. ส่งเเละติดตั้งเครื่องมือวิทยาศาสตร์ 25 กันยายน 66 25 กันยายน 66 รอดำเนินการ รอดำเนินการ รอดำเนินการ อยู่ระหว่างรอตรวจสอบ
12 ANDA TECH CO.,LTD โครงการปรับปรุงโรงงานต้นเเบบHPP30ลิตร 22 กันยายน 66 23 กันยายน 66 รอดำเนินการ รอดำเนินการ รอดำเนินการ อยู่ระหว่างรอตรวจสอบ
13 Super Service ท่อน้ำทิ้งตัน 21 กันยายน 66 21 กันยายน 66 ตรวจสอบแล้ว รอดำเนินการ เสร็จสิ้น เสร็จสิ้น
14 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สรวีย์ ออฟฟิศ เฟอร์นิเจอร์ จัดส่งเฟอร์นิเจอร์ 18 กันยายน 66 18 กันยายน 66 รอดำเนินการ รอดำเนินการ เสร็จสิ้น เสร็จสิ้น
15 S.K.Powerable .co.,LTD ติดตั้ง Fume Hood 8 กันยายน 66 9 กันยายน 66 ตรวจสอบแล้ว รอดำเนินการ เสร็จสิ้น เสร็จสิ้น

ทั้งหมด 728 จำนวน : 49 หน้า : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ] Next>>